Kiedy należy wykonać audyt energetyczny?

audyt energetyczny budynku

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, audyt energetyczny należy wykonać przed przystąpieniem do termomodernizacji lub remontu budynku, w przypadku gdy planowane inwestycje objęte są dofinansowaniem ze środków publicznych. Oznacza to, że inwestor musi przedstawić dokumentację audytową jako część wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy inwestycja nie jest objęta dofinansowaniem, wykonanie audytu energetycznego pozostaje dobrowolne, jednakże warto podkreślić, że przeprowadzenie takiej analizy może przynieść wiele korzyści, takich jak oszczędności na zużyciu energii czy lepsza efektywność energetyczna budynku.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to szczegółowe opracowanie, które pomaga w optymalizacji zużywania energii i osiągnięciu długofalowych oszczędności w perspektywie użytkowania danego budynku. Według ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, audyt to wieloaspektowe opracowanie, które określa zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Jakie są etapy termomodernizacji?

Audyt energetyczny jest pierwszym i bardzo ważnym etapem termomodernizacji budynku, który pozwala racjonalnie zaplanować budżet, oszacować korzyści i priorytety zmian, a także otrzymać szczegółowy kosztorys. Opracowanie to pozwala na wybór najlepszych rozwiązań technicznych, które pozwalają na osiągnięcie oszczędności energii i realnych zysków.

Audyt energetyczny zawiera propozycje kilku wariantów termomodernizacji, a także szczegółowy opis techniczny podstawowych elementów budynku, takich jak ściany, dach, strop, podłoga i stolarka otworowa. Dzięki niemu można poznać najlepsze sposoby ogrzewania, chłodzenia i wentylowania budynku oraz pozyskiwania ciepłej wody, przy minimalnych kosztach i z minimalnym wpływem na środowisko naturalne.

Przeprowadzenie audytu energetycznego powinno być planowane przy termomodernizacji budynku, gdy chcemy osiągnąć maksymalne oszczędności energii i minimalny wpływ na środowisko. Dzięki niemu uzyskamy również odpowiedzi na wiele innych pytań dotyczących optymalizacji wykorzystania energii w budynku oraz inwestycji z nią związanych.

Oprócz tego audyt energetyczny może być wymagany przez ustawodawstwo, np. przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków publicznych na termomodernizację. Wówczas wykonanie audytu jest jednym z warunków uzyskania takiego dofinansowania.

Gdzie szukać pomocy przy wykonaniu audytu energetycznego?

W celu przygotowania audytu energetycznego warto zgłosić się do specjalistów takich jak firma Jack Wildman, która specjalizuje się w dziedzinie budownictwa energooszczędnego i oferuje audyt energetyczny. Ich doświadczony zespół specjalistów pomoże Ci zidentyfikować obszary, w których można zaoszczędzić energię, co przekłada się na niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. Warto zwrócić uwagę na efektywność energetyczną budynków, a z ich pomocą z pewnością uda się znaleźć optymalne rozwiązania.

Podsumowanie

Podsumowując, audyt energetyczny jest szczegółową analizą, która pozwala na zoptymalizowanie wykorzystywania energii w budynku. Przeprowadzenie audytu jest zalecane przed przystąpieniem do termomodernizacji lub remontu budynku, szczególnie gdy planowana inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków publicznych.