Najlepszy współczynnik lambda spośród naturalnych materiałów termoizolacyjnych

Najlepszy współczynnik lambda spośród naturalnych materiałów termoizolacyjnych

Współczynnik lambda (λ) jest ważny dla ochrony przed zimnem. Im niższa wartość, tym lepsze właściwości termoizolacyjne materiału. Przy wartości nominalnej λD 0,037, płyty STEICOprotect L dry mają najlepsze parametry izolacyjne, jakie można osiągnąć przy termoizolacji elewacji z zastosowaniem materiałów naturalnego pochodzenia. Niższa wartość współczynnika lambda pozwala na zastosowanie cieńszych warstw izolacji, co w praktyce oznacza większą oszczędność energii.

Izolacyjność całej ściany określa natomiast współczynnik przenikania ciepła U.

Przenikanie ciepła przez typową ścianę murowaną starego budynku o grubości 36 cm można zmniejszyć o ponad 80% dzięki płytom termoizolacyjnym STEICOprotect L dry o grubości 14 cm.