Oszczędzaj i magazynuj CO2 – termoizolacja STEICO to podwójna ochrona klimatu

Kiedy drzewa rosną, pobierają CO2 z atmosfery. Gdy drewno jest stosowane jako materiał termoizolacyjny, CO2 jest nadal magazynowe w drewnie – przez cały okres użytkowania budynku. Drewno do produkcji materiałów STEICO pochodzi z ekologicznych upraw leśnych. Gwarantuje to ponowne zalesianie, a nowe pokolenia drzew mogą ponownie pobierać CO2 z atmosfery.

Materiały termoizolacyjne STEICO znacznie zmniejszają zapotrzebowanie na energię grzewczą – a tym samym koszty ogrzewania są niższe z roku na rok. W ten sposób materiały do izolacji cieplnej STEICO podwójnie przyczyniają się do ochrony klimatu.

A propos: STEICO wykorzystuje do produkcji energii przyjazną dla środowiska biomasę zamiast węgla.